Registration 〔OPEN〕

My tickets

〔CLOSED〕
Dynamic and files
More>>
Introduction

The 12th CAA Symposium on Fault Detection, Supervision, and Safety for Technical Processes (CAA SAFEPROCESS 2021) will be held during Friday through Sunday, August 6-8, 2021, in Chengdu, a beautiful city of southwestern China. 

CAA SAFEPROCESS 2021 is sponsored by the Professional Committee on Fault Diagnosis and Safety for Technical Processes, Chinese Association of Automation (CAA). It is organized by University of Electronic Science and Technology of China. It aims to bring together the international researchers of this field to discuss the latest findings and advances. It will feature plenary lectures, contributed and invited sessions, and poster sessions. The English paper of the symposium might be included in the IEEE Xplore library.

We sincerely welcome our colleagues worldwide to join us for this symposium. We look forward to seeing you in Chengdu for this exciting event!

Committee

Sponsor

Professional Committee on Fault Diagnosis and Safety for Technical Processes, Chinese Association of Automation

Organizer

University of Electronic Science and Technology of China

Technical Co-Sponsors

Sichuan Society of Automation & Instrument

General Chair

Donghua Zhou, Shandong University of Science and Technology, China

Program Committee Chair

Yuhua Cheng, University of Electronic Science and Technology of China, China

Program Committee Vice Chairs

Libing Bai, University of Electronic Science and Technology of China, China

Kai Chen, University of Electronic Science and Technology of China, China

PC Members

Cuimei Bo, Yi Chai, Maoyin Chen, Yong Chen, Steven X. Ding, Haiying Dong, Hairong Dong, Hongli Dong, Jian Feng, Huajing Fang, Furong Gao, Huijun Gao, Xuejin Gao, Zhiqiang Ge, Zhiqiang Geng, Weihua Gui, Limin Guo, Cunwu Han, Kuangrong Hao, Xiao He, Yandong Hou, Changhua Hu, Shaolin Hu, Qinglei Hu, Darong Huang, Daoping Huang, Deqing Huang, Bin Jiang, Jin Jiang, Qingchao Jiang, Xiangyu Kong, Yaguo Lei, Juan Li, Ping Li, Tao Li, Wei Li, Yuan Li, Zetao Li, Zhijun Li, Zhibin Li, Jun Liang, Yan Liang, Yiqi Liu, Zhenxing Liu, Ningyun Lu, Shuxian Lun, Hao Luo, Linkai Luo, Chen Lv, Feng Lv, Jie Ma, Zehui Mao, Yuguang Niu, Quan Pan, Zhonghua Pang, Kaixiang Peng, Ruiyun Qi, S. Joe Qin, Qunli Shang, Hongbo Shi, Bo Shen, Qikun Shen, Yi Shen, Li Sheng, Zhihuan Song, Dehui Sun, Guoxi Sun, Jitao Sun, Qiuye Sun, Tianhao Tang, Xuemin Tian, Cong Wang, Fuli Wang, Haibo Wang, Hong Wang, Jing Wang, Jiandong Wang, Limin Wang, Peiliang Wang, Qing Wang, Qinglin Wang, Shaoping Wang, Tianzhen Wang, Xiuqing Wang, Youqing Wang, Zhanshan Wang, Zhuo Wang, Guoliang Wei, Chenglin Wen, Zhengxin Wen, Huaining Wu, Lan Wu, Ligang Wu, Lei Xie, Linbai Xie, Zhengguo Xu, Xiaobin Xu, Xuefeng Yan, Liping Yan, Chunhua Yang, Guanghong Yang, Hao Yang, Shixi Yang, Xu Yang, Ying Yang, Lina Yao, Hao Ye, Dan Ye, Yinzhong Ye, Shen Yin, Haiwen Yuan, Jiusun Zeng, Qingjun Zeng, Bangcheng Zhang, Beike Zhang, Dengfeng Zhang, Huaguang Zhang, Ke Zhang, Ping Zhang, Mingjun Zhang, Qi Zhang, Qinghua Zhang, Yingwei Zhang, Youming Zhang, Zhenwei Zhang, Chunhui Zhao, Ying Zheng, Maiying Zhong, Chunjie zhou, Zhijie Zhou, Donghua Zhou, Yuewen Zhou, Daqi Zhu, Fanglai Zhu, Qing Zhao, Qun Zong, James Lam, Yuan Cao, Jian Cen, Guangwu Chen, Zhiwen Chen, Fei Chu, Xiaogang Deng, Hairong Dong, Guoxiang Gu, Yuhua Cheng, Jianping He, Yanze Hou, Yanyan Hu, Keke Huang, Dazi Li, Lijuan Li, Linlin Li, Wenbo Li, Yueyang Li, Qiang Liu, Yi Liu, Chengrui Liu, Jinhai Liu, Wenjing Liu, Xusheng Liu, Xiao Lu, Lie Ma, Dazhong Ma, Hongbin Ma, Gang Niu, Tao Peng, Zhiping Peng, Aibing Qiu, Yuntao Shi, Xiaosheng Si, Shuai Tan, Bailing Tian, Yiming Wan, Lingmei Wang, Shenquan Wang, Yalin Wang, Chuanbo Wen, Tao Wen, Zhengxin Weng, Lifeng Wu, Guo Xie, Chunjie Yang, Dongsheng Yang, Hongpeng Yin, Xiang Yu, Ying Zhang, Yong Zhang, Lei Zhang, Le Zhou, Funa Zhou, Yanzheng Zhu, Xianchun Ding, Lina Guo, Jing Jiang, Sizhao Qin, Kemin Zhou

Publication Chair

Mengqi Zhou, IEEE Beijing Section, China

Publication Co-Chairs

Youqing Wang, Shandong University of Science and Technology, China

Huiyu Jin, Xiamen University, China

Jinhua Mi, University of Electronic Science and Technology of China, China

Jinliang Shao, University of Electronic Science and Technology of China, China

Hanmin Sheng, University of Electronic Science and Technology of China, China

Lulu Tian, University of Electronic Science and Technology of China, China

Fang Chongzhi Excellent Paper Award Committee

Chair

Changhua Hu, Rocket Force University of Engineering, China

Vice Chairs:

Xiao He, Tsinghua University, China

Secretariat

Xiaosheng Si, Rocket Force University of Engineering, China

Members

Zhiqiang Ge, Xiao He, Changhua Hu, Bin Jiang, Yaguo Lei, Tao Peng, Xiaosheng Si, Youqing Wang, Zhengxin Weng, Ying Yang, Hao Ye, Kun Yin, Chunjie Zhou

Poster Session Chair

Xiao He, Tsinghua University, China

Poster Session Co-Chairs

Ying Yang, Peking University, China

Ming Gao, China University of Petroleum (Hua Dong), China 

Zhen Liu, University of Electronic Science and Technology of China, China

Invited Session Chairs

Darong Huang, Chongqing Jiaotong University, China

Bangcheng Zhang, Changchun University of Technology, China

Secretariat

Jie Zhang, University of Electronic Science and Technology of China, China

Cong Chen, University of Electronic Science and Technology of China, China

Call for paper

The CAA Symposium on Fault Detection, Supervision, and Safety for Technical Processes is an biennial symposium initiated by the Professional Committee on Fault Diagnosis and Safety for Technical Processes, Chinese Association of Automation. It provides a forum for scientists and engineers over the world to present their new theoretical results and techniques in this field. The 12th symposium  (CAA SAFEPROCESS 2021) will be held in Chengdu, China from August 6 to August 8, 2021. The symposium consists of keynotes talks, invited sessions, oral sessions, and poster sessions. Its proceedings might be selected for coverage in the IEEE Xplore.

Submission Topics

CAA SAFEPROCESS 2021 accepts manuscripts on both theory and application. Its scope includes but not limited to the following theoretical topics:

T01 Model based diagnosis

T02 Data-driven diagnosis methods

T03 Process supervision

T04 Active fault diagnosis methods

T05 Condition monitoring and fault prediction

T06 Safety and security of cyber-physical systems

T07 Fault-tolerant control methods

T08 Diagnosis and FTC of discrete-event systems

T09 Structural methods of fault diagnosis and FTC

T10 Statistical methods for fault diagnosis

T11 Soft computing methods for fault diagnosis

T12 Safety-critical systems

T13 Structural health monitoring

T14 Systems identification and states estimation

T15 Safety of instruments and control systems

T16 Risk estimation of control systems

T17 Self-healing control

T18 Nondestructive testing technology and equipment

and the following application topics

A01 Aeronautics and aerospace systems

A02 Automotive applications

A03 Electrical, mechanical and mechatronic systems

A04 Chemical systems

A05 Networked systems

A06 Process engineering applications

A07 Biosystems

A08 Production systems

A09 Marine systems

A10 Power systems and networks

A11 Robotics

Guidlines

CAA SAFEPROCESS 2021 accepts English manuscripts. The submitted manuscripts should contain sufficient details including key concepts and novel features of the work. The manuscripts must be formatted according to IEEE’s Two-Column Format for Conference Proceedings and not exceed 6 pages including all text, reference, appendices, and figures. The submissions should be in PDF format which is IEEE PDF eXpress compliant.

The links of templates and instructions for preparing the manuscript are provided below:
MS Word: [Word_instructions_*.rar
LaTex: [LaTex_instructions_*.rar]

Submit Comment
Verify Code Change Another
All Comments
Important Date
 • Conference Date

  Aug 06

  2021

  to

  Aug 08

  2021

Sponsored By
Professional Committee on Fault Diagnosis and Safety for Technical Processes, Chinese Association of Automation (CAA)
Organized By
University of Electronic Science and Technology of China
Contact Information